عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در پاییز 1402

کلاس وب دیزاین استاد جوان میر

دوره وب دیزاین استاد جوان میر پاییز ۱۴۰۲

کلاس 3D Max استاد احمدیان

دوره 3D Max استاد احمدیان

کلاس وب دیزاین استاد رضاوند

کلاس وب دیزاین استاد رضاوند

کلاس پایتون استاد هانی

کلاس پایتون استاد هانی

کلاس CCNA استاد فرجی

کلاس CCNA استاد فرجی

کلاس ICDL Pack استاد علایی

کلاس ICDL Pack استاد علایی

کلاس ICDL Pack استاد رازانی

دوره ICDL Pack استاد رازانی پاییز 1402

کلاس windows 10 استاد باقری

کلاس windows10 استاد باقری پاییز 1402

کلاس حسابداری استاد خلعتبری

کلاس حسابداری استاد خلعتبری

عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در تابستان 1402

کلاس اکسل استاد دادگر

کلاس اکسل استاد دادگر

کلاس UI/UX استاد اختراعی

کلاس UI/UX استاد اختراعی

کلاس ICDL Pack استاد رازانی

کلاس ICDL Pack استاد رازانی

کلاس عکاسی استاد صلاحی

کلاس عکاسی استاد صلاحی

کلاس پایتون استاد رضایی

کلاس پایتون استاد رضایی

کلاس ICDL Pack استاد رازانی

کلاس ICDL Pack استاد رازانی

کلاس 3D Max استاد مباشری

کلاس 3D Max استاد مباشری

کلاس ICDL Pack استاد فرخ

کلاس ICDL Pack استاد فرخ

کلاس MSP استاد انصاری پور

کلاس MSP استاد انصاری پور

کلاس Windows 10 استاد کرانی زاده

دوره windows10 استاد کرانی زاده تابستان ۱۴۰۲

کلاس وب دیزاین استاد خاکپور

دوره web design استاد خاکپور تابستان ۱۴۰۲

کلاس پریمیر استاد ملک زاده

دوره primmire استاد ملک زاده تابستان ۱۴۰۲

کلاس Illustrator استاد آرین راد

دوره illustrator استاد آرین راد تابستان ۱۴۰۲

کلاس WordPress استاد غمگسار

دوره wordpress استاد غمگسار تابستان ۱۴۰۲

کلاس ICDL Pack استاد قاسمی

دوره icdl pack استاد قاسمی تابستان ۱۴۰۲

کلاس Autocad استاد اهوازی

دوره autocad استاد اهوازی تابستان ۱۴۰۲

کلاس ICDL Pack استاد اعلایی

دوره icdl pack استاد اعلایی تابستان ۱۴۰۲

کلاس ICDL Pack استاد علیکی

دوره icdl pack استاد اعلایی تابستان ۱۴۰۲

کلاس 3D Max استاد احمدیان

کلاس 3D Max استاد احمدیان

کلاس revit استاد شمس الدینی

دوره revit استاد شمس الدینی تابستان ۱۴۰۲

کلاس c++ استاد افشار

دوره c++ استاد افشار تابستان ۱۴۰۲

عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در بهار 1402

کلاس 3D Max استاد مباشری

دوره 3D Max استاد مباشری بهار 1402

کلاس سی شارپ استاد مهاجر

دوره سی شارپ استاد مهاجر بهار 1402

کلاس وردپرس استاد میلادی

دوره وردپرس استاد میلادی بهار 1402

کلاس پایتون استاد رضایی

دوره پایتون استاد مجید رضایی بهار 1402

کلاس اکسل پیشرفته استاد فرخ

دوره اکسل پیشرفته استاد فرخ بهار 1402

کلاس SEO استاد جعفری

کلاس سئو استاد جعفری بهار 1402

کلاس متره برآورد استاد باغی

دوره متره برآورد استاد باغی بهار 1402

کلاس الگوریتم استاد افشار راد

دوره الگوریتم استاد افشار راد بهار 1402

کلاس ICDL Pack استاد اعلایی

دوره ICDL Pack استاد اعلایی بهار 1402

کلاس Network+ استاد باقری

کلاس network+ استاد باقری

کلاس Network+ استاد کرانی زاده

دوره network+ استاد کرانی زاده بهار 1402

کلاس ICDL Pack استاد قاسمی

دوره ICDL Pack استاد قاسمی بهار 1402

کلاس MSP استاد انصاری پور

دوره بهار msp استاد انصاری پور

کلاس Web design استاد رضاوند

دوره web design استاد رضاوند بهار 1402

کلاس ICDL استاد رازانی

دوره ICDL Pack استاد رازانی بهار 1402

کلاس فتوشاپ استاد اهوازی

دوره فتوشاپ استاد اهوازی بهار 1402

کلاس ICDL Pack استاد رازانی

کلاس ICDL Pack استاد رازانی بهار 1402

کلاس اکسل استاد دادگر

دوره اکسل استاد دادگر بهار 1402