عکس های یادگاری دوره های پایان یافته درسال 1398

کلاس Revit استاد کیانی

Revit کیانی

 کلاس +network استاد آقای رقیقی

netwrk+رقیقی

 کلاس web design 1 استاد آقای احراری

web design 1 استاد احراری

کلاس SQL استاد فلاح منش

SQL فلاح منش

 کلاس SolidWorks استاد آقای سمنکان

solidworks استاد سمنکان

 کلاس عکاسی دیجیتال استاد آقای ابراهیمی

عکاسی ابراهیمی

کلاس برنامه نویسی ++c استاد فلاح منش

برنامه نویسی c++ استاد فلاح منش

 کلاس عکاسی آقای استاد ابراهیمی

عکاسی دیجیتال استاد ابراهیمی

 کلاس راینو استاد آقای سلیمانی

راینو سلیمانی

کلاس اکسل پیشرفته استاد آقای موسوی

اکسل پیشرفته استاد موسوی

 کلاس after effect استاد آقای استاد قاسمی

افترافکت استاد قاسمی

 کلاس اتوکد استاد آقای اهوازی

اتوکد اهوازی

 کلاس web design استاد حسینی

وب دیزاین استاد حسینی

 کلاس network استاد آقای فرجی

نتورک استاد فرجی

 کلاس فتوشاپ استاد آقای اهوازی

فتوشاپ استاد اهوازی

کلاس متلب استاد آقای همت آبادی

متلب استاد همت آبادی

 کلاس Corel Draw استاد خانم کاووسی

کورل استاد کاووسی

 کلاس ایلاستریتور استاد آقای قاسمی

ایلاستریتور استاد قاسمی

کلاس راینو استاد آقای عارفی

کلاس Rhinoceros در مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

 کلاسICDL1 استاد آقای قاسمی

فتوشاپ قاسمی

 کلاس ICDL1 استاد آقای عمران

کلاس 3D Max استاد آقای مبشری

 کلاس فتوشاپ استاد آقای قاسمی

ICDL قاسمی

کلاس A+ Hardware استاد آقای فلاح منش

استاد فلاح منش

کلاس Excel Expert استاد خانم دادگر

دوره Excel Expert مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس Excel Expert استاد آقای موسوی

کلاس Excel Expert مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس Corel Draw استاد آقای قاسمی

دوره Corel Draw مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس Matlab استاد آقای تاهباززاده

کلاس Matlab مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس InDesign استاد آقای مهری فرد

کلاس InDesign مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس Excel استاد آقای جاویدان

کلاس اکسل مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس primavera استاد آقای خوش اخلاق

کلاس Primavera مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس photoshop استاد آقای قاسمی

دوره Corel Draw مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس +Network استاد آقای منصوری

کلاس +Network مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس ICDL2 استاد آقای قاسمی

دوره ICDLII استاد قاسمی

کلاس V-ray استاد آقای مبشری

کلاس V-ray مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس Rhinoceros استاد آقای عارفی نیا

کلاس Rhinoceros در مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

 کلاس ICDL2 استاد آقای قاسمی

فتوشاپ قاسمی

کلاس Excel Expert استاد خانم دادگر

استاد دادگر Excel Expert

کلاس ICDL1 استاد آقای قاسمی

کلاس ICDL1 مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاسMs Project استاد آقای غفاری

ms Project استاد غفاری

کلاس اتوکد دو بعدی استاد مبشری

کلاس اتوکد دو بعدی مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان

کلاس Web Design II استاد شاطر حسینی

کلاس web design 2 مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان

کلاس Matlab مقدماتی استاد همت آبادی

کلاس متلب مجتمع فنی تهران نمایندگی سید خندان

کلاس C# Programming استاد فلاح منش

کلاس برنامه نویسی تخصصی به زبان ++C مجتمع فنی تهران نمایندگی سیدخندان