سرفصل دوره آموزش طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

طراحی تاسیسات مکانیک ساختمان

اصول و مقدمات سیستم HVAC

مرور مفاهیم انتقال حرارت ضرایب حرارتی مواد و مصالح

معرفی استانداردهای طراحی و اجرا

ASHRAE,CARRIER,...

مقررات ملی ساختمان

معرفی نرم افزار CARRIER,REVIT MEP

محاسبه بارهای گرمایشی ساختمان

محاسبه عایق کاری

سیستم های گرمایشی ساختمان

روش های گرمایش در ساختمان کاربردها و عملکرد و معیارها

محاسبات آبگرم و بخار

محاسبات آبگرم مصرفی و غیر مصرفی تامین کیفیت آب

لوله کشی و کانال کشی حرارت مرکزی و سایزینگ لوله ها

طراحی شبکه لوله ، بالانس درسیستم های و لوله کشی 

تجهیزات گرمایش و محاسبات آنها

دیگ ،تویلر، مشمعل، یونیت هیتر، شوفاژ ،دودکش، کوره های هوای گرم،...

کمپاژ و سیر کولاسیون سیستم حرارت مرکزی

پمپ های سیر کوله ،منحنی مشخصه و محاسبات NPSHو ...

آشنایی با برندهای مربوطه

معرفی برندهای داخلی و خارجی

انتخاب تجهیزات

انتخاب بر اساس کاتولوگ ها

دفترچه محاسباتی و پروژه نمونه

 

پیش نیاز دوره آموزش طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

فاقد پیش نیاز می باشد.

لیست ارائه های دوره طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (ریال) توضیح پیش نیاز ثبت نام
1 طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1 پنجشنبه 08:00 تا 13:00 00-11-14 36

14,000,000

ثبت نام