عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در زمستان 1401

کلاس SEO پیشرفته استاد نیما جعفری

جلسه آخر دوره آموزش سئو پیشرفته مجتمع فنی تهران

عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در پاییز 1401

کلاس SEO استاد نیما جعفری

دوره آموزش سئو مجتمع فنی تهران در پاییز 1401

کلاس SEO استاد نیما جعفری

جلسه آخر دوره آموزش سئو مجتمع فنی تهران

عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در تابستان 1401

کلاس ICDL Pack استاد رازانی

دوره آموزش ICDL استاد رازانی

کلاس MS Project استاد انصاری پور

کلاس Illustrator استاد ترابی