عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در زمستان 1396

کلاس ++C استاد صدر

دوره c++ استاد صدر مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس فتوشاپ استاد صادقی نیا – 1396/11/23

دوره فتوشاپ مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس SEO استاد نیما جعفری – 1396/10/21

کلاس بهینه سازی سایت استاد نیما جعفری

کلاس ICDL1 استاد قاسمی

دوره ICDL 1 مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس SEO استاد نیما جعفری – 1396/12/17

دوره بهینه سازی موتورهای جستجو مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس متره برآورد استاد فتوتی

دوره متره برآورد مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس افتر افکت استاد قاسمی

دوره افترافکت مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس Adobe Indesign استاد قاسمی

دوره ایندیزاین مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در پاییز 1396

کلاس SEO استاد نیما جعفری – 1396/09/09

دوره سئو استاد نیما جعفری

عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در تابستان 1396

کلاس SEO استاد نیما جعفری – 1396/06/16

کلاس بهینه سازی برای موتورهای جستجو

کلاس عکاسی دیجیتال استاد ابی زاده – 1396/04/24

کلاس عکاسی دیجیتال

کلاس SEO استاد نیما جعفری – 1396/04/22

کلاس بهینه سازی سایت سئو

کلاس طراحی وب استاد محمدی

دوره طراحی وب مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس طراحی وب استاد محمدی

دوره طراحی وب مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

عکس های یادگاری دوره های پایان یافته در بهار 1396

کلاس طراحی وب استاد محمدی

دوره طراحی وب مجتمع فنی تهران شعبه سیدخندان

کلاس ASP.net استاد محمدی

دوره ASP.net مجتمع فنی تهران شعبه سید خندان