سرفصل دوره آموزش حقوق و دستمزد با اکسل

  • کار با توابع کاربردی در تهیه لیست حقوق و دستمزد
  • نحوه تهیه فیش حقوق بر مبنای لیست حقوق با تکنیک mail merge
  • تهیه و تنظیم لیست بیمه
  • تهیه و تنظیم لیست بانک
  • تهیه و تنظیم گزارشات موردی و صورت خلاصه حقوق و دستمزد کارکنان
  • تهیه و تنظیم لیست عیدی و پاداش
  • آشنایی با مفهوم عدل سازی و شبیه سازی جهت ایجاد سیستم حقوق و دستمزد
  • کار بر فرم ها و استفاده از قانونها

پیش نیاز دوره آموزش حقوق و دستمزد با اکسل

Microsoft Office Excel 2019 - حسابداری مالی خدماتی

لیست ارائه های دوره حقوق و دستمزد با اکسل

ردیف عنوان دوره روزهای تشکیل تاریخ شروع تعداد ساعت شهریه (ریال) توضیح پیش نیاز ثبت نام
1 حقوق و دستمزد با اکسل پنجشنبه 09:00 تا 13:00 00-11-14 12

7,210,000

ثبت نام

مقالات مرتبط با حسابداری