آشنایی با موتور جستجو و انواع آن

جهان ما همواره در حال پیشرفت می باشد و ما با هجومی از اطلاعات و داده ها در آن روبه رو هستیم. به طوریکه به ندرت می توان مطلبی را یافت که در مورد آن اطلاعات زیادی وجود نداشته باشد. بحث امروز دنیای اطلاعات با وجود گستردگی آن دسترسی به آن می باشد. اینجاست که … ادامه خواندن آشنایی با موتور جستجو و انواع آن